Login

Login to use all functions from armpower.net

Login

I'm forgot my password

II NADWIŚLAŃSKI ARM-TURNIEJ W ARMWRESTLINGU – GRUDZIĄDZ 2017

trening

09:30÷20:00 | 05-08-2017

Poland Poland, Rynek Główny w Grudziądzu

» see on Google Maps
The most important information

 

d221ab_arm-turniej.jpg

II NADWIŚLAŃSKI ARM-TURNIEJ W SIŁOWANIU NA RĘKĘ – GRUDZIĄDZ 2017


1. Data:
5 sierpnia 2017 r. (sobota)

2. Miejsce:
Rynek Główny w Grudziądzu

 

3. Kategorie:

Ręka Prawa:

Mężczyźni:
- 85 kg
+85 kg
OPEN Amatorów
OPEN Służb Mundurowych
OPEN Juniorów do 21 lat
OPEN Grand Masters

Kobiety:
- 55 kg
- 65kg
+65 kg

- Dopuszczalna tolerancja wagowa to 0,5 kg.

- Rywalizacja odbędzie się w systemie do dwóch przegranych wg zasad WAF.

- W kategoriach amatorskich mogą brać udział wyłącznie zawodnicy początkujący (osoby, które nie startowały na Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, Lidze Zawodowej i innych większych zawodach rangi ogólnopolskiej czy światowej).

- W kategorii służb mundurowych mogą startować osoby posiadające legitymację służb mundurowych jednostek Sił Zbrojnych, Straży Granicznej, Policji, Żandarmerii, Służby Celnej, Służb Specjalnych typu AW, ABW, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, BOR, Straży Ochrony Kolei, Służby Leśnej, Straży Miejskiej.
 

Dodatkowa kategoria – Arm 7-Fortuna Show „Szczęśliwa Siódemka”

- Pierwszych pięciu zawodników z kat. 85 kg i +85 kg oraz po dwóch pierwszych zawodników z kat. OPEN Amatorów, OPEN Juniorów21 oraz OPEN Grand Master będzie miało okazję zawalczyć o duże nagrody. Z kim będą walczyć, o co i ile razy… O wszystkim zadecyduje… koło fortuny.

Szczegółowe reguły rywalizacji zostaną przedstawione podczas zawodów.


4. Program

09:30 – 11:30 rejestracja i ważenie

12:00 – rozpoczęcie zawodów - przedstawienie zasad, eliminacje:

- Kobiety – kategorie wagowe
- Mężczyźni – kategorie wagowe, OPEN Służb Mundurowych, OPEN Amatorów, OPEN Juniorów do 21 lat, OPEN Grand Masters;

15:10 – Pokaz na trampolinach Faktor Fit z Kingą Łaszewską

15:30 – Mini-Arm-Turniej dla dzieci (do 9 roku życia)

15:50 - Crazy Dance Zumba z Dorotą Gacek

16:15 – Półfinały i Finały:

- Kobiety – kategorie wagowe
- Mężczyźni – kategorie wagowe, OPEN Służb Mundurowych, OPEN Amatorów, OPEN Juniorów do 21 lat, OPEN Grand Masters;

Między walkami - losowanie nagród wśród darczyńców zbiórki Fundacji Siedem Życzeń.

Dekoracja po każdym finale danej kategorii.

17:30 – rywalizacja Arm 7-Fortuna Show „Szczęśliwa Siódemka”


W godzinach 9:30 – 16:15 odbędzie się zbiórka na rzecz Fundacji Siedem Życzeń pomagającej potrzebującym zwierzętom. Każdy może wspomóc akcję przynosząc pokarm dla psów i kotów, koce, miski, zabawki itp. Wśród darczyńców zostaną wylosowaną atrakcyjne nagrody-vouchery.

Podczas zawodów odbędzie się wiele dodatkowych atrakcji m.in.:

- Otwarty kiermasz pnączy i krzewów szkółki Clematisy,

- "Silny jak dąb" - warsztaty ekologiczne z tworzenia drewnianych podstawek pod kubek oraz recyklingowych żołędzi przeprowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej,

- Akademia Pacjenta szpitala w Grudziądzu. Badania Serca i Aorty - Sprawdźcie jak biją Wasze serducha

5. Nagrody

Puchary i nagrody rzeczowe w każdej kategorii.

Nagrody pieniężne:

Mężczyźni -85kg, +85kg:
I miejsce - 600 zł
II miejsce - 400 zł
III miejsce - 300 zł
IV miejsce - 200 zł
V miejsce - 100 zł

Mężczyźni - OPEN Służb Mundurowych, OPEN Amatorów, OPEN Juniorów do 21 lat, OPEN Grand Masters:
I miejsce - 300 zł
II miejsce - 200 zł
III miejsce - 100 zł

Kobiety -55kg, -65kg, +65kg:
I miejsce - 500 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł

6. Zasady:

- Opłata startowa za każdą kategorię – 20 zł

- Zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu sportowym

- Zawodnicy, którzy nie będą w stroju sportowym nie zostaną dopuszczeni do zawodów;

- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości, a osoby startujące w kategorii służb mundurowych

- legitymację służb mundurowych;

- Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem zawodów i stosowanie się do jego postanowień;

- Uczestnik zawodów oświadcza, iż bierze udział w zawodach na wyłącznie własną odpowiedzialność;

- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu udziału w zawodach;

- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda rodziców lub opiekuna;

- Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika do startu bez podania przyczyn;

- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie;

- Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi;

7. Organizatorzy

Marlena Wawrzyniak
Gmina-Miasto Grudziądz
UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz
Federacja Armwrestling Polska


 

II NADWIŚLAŃSKI ARM-TOURNAMENT
– GRUDZIĄDZ 2017


1. Date
5th of August 2017  (saturday)

2. Place of the competition
Main Market Square in Grudziadz City (polish: Rynek Główny w Grudziądzu)

3. Categories

Right hand:

Men:
- 85 kg
+85 kg
OPEN Amateurs
OPEN Uniformed services
OPEN Youth ( up to 21 years of age)
OPEN Grand Masters

Women:
- 55 kg
- 65 kg
+65 kg

- Acceptable weight tolerance is 0,5 kg.

- The competition is going to be held in a double elimination system.

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra category – Arm 7-Fortuna Show „Lucky Seven”

- The first five competitors from 85 kg and +85 kg category as well as first two competitors from OPEN Amateurs, OPEN Youth and OPEN Grand Master will have a chance to fight for big prizes. With who, for what and how many times…? Wheel of Fortune will decide about everything.

Detailed competition rules will be presented during the competition.

 

4. Schedule of event

09:30 – 11:30  - registration and weigh-in control

12:00 – start of competition – presentation of rules, eliminations:

- Women – All categories
- Men – to 85kg, +85kg,  OPEN Amateurs, OPEN Youth, OPEN Grand Master, OPEN Uniformed services;

15:10 – Display on trampolines Faktor Fit with Kinga Łaszewska

15:30 – Mini-Arm-Tournament for kids (up to 9 years of age)

15:50 - Crazy Dance Zumba with Dorota Gacek

16:15 – Semifinals and Finals:

- Women – All categories
- Men – to 85kg, +85kg,  OPEN Amateurs, OPEN Youth, OPEN Grand Master, OPEN Uniformed services;

Between fights - the draw prizes among donors of the foundation „Siedem Życzeń”

Award ceremony after final of each category.

17:30 – Arm 7-Fortuna Show

 

 

At 9:30 – 16:15 will be a fund-raising event for „Siedem Życzeń” Foundation to help the needy pets. Everyone can support the action bringing food for dogs and cats, blankets, bowls, toys, etc. Among the donors will be drawn attractive awards – vouchers.
During the competition will be held many more attractions!

 

 

 

 

 

5. Prizes

Cups and in-kind prizes in each category.

Money prizes:

Men -85kg, +85kg:
I place - 600 PLN
II place - 400 PLN
III place - 300 PLN
IV place - 200 PLN
V place - 100 PLN

Men - OPEN Amateurs, OPEN Youth, OPEN Grand Master, OPEN Uniformed services:
I place - 300 PLN
II place - 200 PLN
III place - 100 PLN

Women -55kg, -65kg, +65kg:
I place - 500 PLN
II place - 300 PLN
III place - 200 PLN

 

6. Conditions of participation
- Starting fee per each category – 20 PLN (5 EUR)

- The competitors taking part in the tournament are obliged to compete in the sportswear.

- All Competitors must have an identity document. The competitors taking part in the category for uniformed services must have their official identity card.

- All Competitors are required to read the Contest rules and to abide by its provisions.

- The Competitor declares they take part in competitions at their own responsibility and risk.

- The Organiser is not liable for damage to or losses incurred as a result of the Contest.

- All Competitors are required to confirm in written consent their full personal liability for the effects resulting from the Contest. The Competitors under 18 years of age must obtain the written consent of the parents or legal guardian.

- The organizer may exclude competitors or teams from starting without giving any reason.

- The teams’ captains or the competitors themselves are responsible for the insurance.

- The organizer reserves the exclusive right of interpretation and changing the present regulations.

 

7. Organisers

Marlena Wawrzyniak
Gmina-Miasto Grudziądz
UKS Arm Fanatic Sport Grudziądz
Federacja Armwrestling Polska
 

 

 

 

Cool? Rate

 

 

 

 

 

See also


Armpower.net recommend

XXXIX WORLD ARMWRESTLING CHAMPIONSHIP - BUDAPEST, HUNGARY

Hungary Hungary, Csörsz u. 14-16, Budapest

12:00÷20:00 | 02÷11-09-2017

ZLOTY TUR ARMWRESTLING WORLD CUP 2017

Poland Poland, SPORT HALL MOSIR RUMIA / HOTEL SPA FALTOM

12:00 | 17÷20-11-2017

II NADWIŚLAŃSKI ARM-TURNIEJ W ARMWRESTLINGU – GRUDZIĄDZ 2017

Poland Poland, Rynek Główny w Grudziądzu

09:30÷20:00 | 05-08-2017