Language
/ Contact /

II WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLICJI I SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU  >>>

II WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLICJI I SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU  # Armwrestling # Armpower.net

II WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA POLICJI I SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU  # Armwrestling # Armpower.net Poland, Sala Widowiskowo Koncertowa MUZA w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.

09:00 - 14:30 | 07.06.2018

II WOJEWÓDZKIE (ŚLĄSKIE) MISTRZOSTWA POLICJI I SŁUŻB MUNDUROWYCH W ARMWRESTLINGU
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA


I. CEL ZAWODÓW:
1. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej funkcjonariuszy Policji i służb mundurowych województwa śląskiego.
2. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywakizacji sportowej.
3. Popularyzacja armwrestlingu. Intergracja środowiska służb mundurowych.

II. ORGANIZATOR:
1. Komenda Miejska Policji w Sosnowcu.
2. Wydział Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach.
3. ZT NSZZP w Sosnowcu.
4. Mariusz Grochowski – z ramienia FAP

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniu 7 czerwca 2018 roku w godzinach 9:00 – 14:30 w Sali Widowiskowo Koncertowej MUZA w Sosnowcu ul. Warszawska 2.

IV. KATEGORIE WAGOWE: TYLKO PRAWA RĘKA
- Kobiety: OPEN
- Mężczyźni: -90kg, +90kg, OPEN

V. ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział funkcjonariusze Policji oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych województwa śląskiego.

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Federacji Armwrestling Polska.
2. Zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce.
3. Dokładny instruktaż dotyczący przepisów, przebiegów walk sportowych przeprowadzony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

VII. PROGRAM ZAWODÓW:
9:00-10:30 – rejestracja i ważenie zawodników
10:30-13:00 – eliminacje
13:00-14:30 – półfinały, ceremonia wręczenia nagród
14:30 – spotkanie intergracyjne

VIII. NAGRODY:
1. Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wagowych nagrodzeni zostaną medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
2. Najlepszy zawodnik Mistrzostw otrzyma Puchar Prezydenta Miasta Sosnowca.

IX. ZGŁOSZENIA:
Każda jednostka może zgłosić po 2 zawodników w każdej kategorii wagowej.
Zgłoszenia uczestników należy przesyłać do Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu) w terminie do 25 maja 2018 roku na adres e-mail: doboru-szkolenia@ka.policja.gov.pl  lub pod nr fax-u 32/2001541, 32/2001550 resort.

X. UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator zapewnia przygotowanie obiektu, obsługę sędziowską oraz pomoc medyczną.
2. Policjanci biorą udział w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego.
3. Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości/legitymację służbową oraz aktualne badanie lekarskie bez przeciwskazań do wysiłku fizycznego (badanie profilaktyczne).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i programu zawodów.
5. Kategorie wagowe mogą ulec zmianie w zależności od liczby uczestników.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialniści cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu sportowego.
7. Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłącznej interpretacji oraz zmian niniejszego regulaminu.

Language
dsadsa