Language
/ Contact /

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA >>>

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA # Armwrestling # Armpower.net

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA # Armwrestling # Armpower.net Poland, CAK MIĘDZYCHÓD ul. Plac Kościuszki 9

09:30 - 19:00 | 07.07.2018

 

VIII OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA


1.Termin i miejsce zawodów.

07.07.2017r. – CAK  MIĘDZYCHÓD  ul. Plac Kościuszki 9


2.Weryfikacja i ważenie:

- od godziny 9:30 do 11:00
Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

- Rywalizacja sportowa : 11:00 eliminacje, finał ok.17:00


3. Zasady rywalizacji.

Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wagowe: 

- MĘŻCZYŹNI 
prawa ręka: do 60kg ,do 70kg, do 90kg, do 100kg, + 100 kg, Open
lewa ręka Open.
 
- KOBIETY 
prawa ręka: do 60kg, +60kg
lewa ręka Open.

- MASTERS prawa ręka do 90kg, do 100kg, + 100 kg,

ILOŚĆ KAT. WAGOWYCH MOŻE ULEC ZMIANIE

Rywalizacja odbędzie się   w systemie do dwóch przegranych.


4.Nagrody

- Medale i dyplomy I, II, III miejsce
- Puchary w kat. OPEN


5. Uwagi końcowe

– opłata startowa : brak

– zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu sportowym.

– wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu (JUNIORÓW)pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.

– ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione kontuzje i urazy, zawodnicy przed przystąpieniem do rywalizacji muszą podpisać oświadczenie

– prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.


Organizator:

UKS „WILKI Międzychód”
tel. 663712196, 601082416

UMiG Międzychód

CAK   Międzychód


Patron medialny:

"Tydzień  Międzychodzko - Sierakowski"

miedzychod.naszemiasto.pl

www.miedzychod.pl

www.armpower.net

 

 

Informacja dla zawodników, opiekunów zawodników i osób obsługujących zawody: „VIII OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie UKS „WILKI Międzychód” z siedzibą w 64-400 Międzychód, ul. Słowackiego 11 w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej oraz realizacji zawodów sportowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu realizacja zawodów sportowych, dla celów rachunkowych i podatkowych oraz w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do zawodów/ imprezy. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.

Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów mogą być powierzone Federacji Armwrestling Polska (FAP), Europejskiej Federacji Armwrestlingu (EAF) oraz Światowej Federacji Armwrestlingu (WAF). Twoje dane mogą być również powierzone organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki, zdjęcia z zawodów lub przekaz obrazu na żywo.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.

Language
dsadsa