Language
/ Contact /
advert armpower.net advert armpower.net

IX MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SILOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA >>>

IX MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SILOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA # Armwrestling # Armpower.net

IX MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SILOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA # Armwrestling # Armpower.net Poland, BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W MIĘDZYCHODZIE

10:00 - 20:00 | 06.07.2019

IX MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SILOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA

 

Termin i miejsce zawodów: 06 lipca 2019


MIEJSCE:

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji w Międzychodzie
ul. Plac Kościuszki 9
64-400 Międzychód


Weryfikacja i ważenie:
- od godziny 9:30 do 10:30
Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

Rywalizacja sportowa :
- eliminacje - 11.00
- finały - ok. 17.00


Zasady rywalizacji:

Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wagowe: 

- MĘŻCZYŹNI 
prawa ręka: do 60kg ,do 70kg, do 80kg,  do 90kg, do 100kg, + 100 kg, Open
lewa ręka: Open

 - KOBIETY 
prawa ręka: 60kg, 75kg, +75kg
lewa ręka Open.

- MASTERS
prawa ręka do 80kg,  90kg, do 100kg, + 100 kg,

Rywalizacja odbędzie się   w systemie do dwóch przegranych.

Nagrody:
- Medale i dyplomy I, II, III miejsce ; Puchary w kat. OPEN

Uwagi końcowe:
- opłata startowa : brak
- zawodnika dopuszcza się do walki jedynie w ubraniu sportowym.
- wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu (JUNIORÓW)  pisemna zgoda rodziców lub opiekuna.
- ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione kontuzje i urazy, zawodnicy przed przystąpieniem do rywalizacji muszą podpisać oświadczenie
- prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.


Informacja dla zawodników, opiekunów zawodników i osób obsługujących zawody: „IX OTWARTE MISTRZOSTWA MIĘDZYCHODU W SIŁOWANIU NA RĘCE O PUCHAR BURMISTRZA”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie UKS „WILKI Międzychód” z siedzibą w 64-400 Międzychód, ul. Słowackiego 11 w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej oraz realizacji zawodów sportowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu realizacja zawodów sportowych, dla celów rachunkowych i podatkowych oraz w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do zawodów/ imprezy. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.
Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów mogą być powierzone Federacji Armwrestling Polska (FAP), Europejskiej Federacji Armwrestlingu (EAF), Światowej Federacji Armwrestlingu (WAF) oraz Profesjonalnej Federacji Armwrestlingu (PAL) . Twoje dane mogą być również powierzone organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki, zdjęcia z zawodów lub przekaz obrazu na żywo.
Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.
Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.

Organizator:
UKS „WILKI Międzychód” tel. 663712196, 601082416
UMiG Międzychód
CAK   Międzychód

Patron medialny:
"Tydzień  Międzychodzko - Sierakowski";miedzychod.naszemiasto.pl
www.miedzychod.pl
www.armpower.net

Language
dsadsa