Language
/ Contact /

VII OTWARTE MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIŁOWANIU NA RĘKĘ >>>

VII OTWARTE MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIŁOWANIU NA RĘKĘ # Armwrestling # Armpower.net

VII OTWARTE MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIŁOWANIU NA RĘKĘ # Armwrestling # Armpower.net Poland, Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni

08:30 - 14:00 | 17.03.2020


 

VII MISTRZOSTWA GDYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SIŁOWANIU NA RĘKĘ
 

1. CELE:
- Popularyzacja dyscypliny sportu: siłowanie na rękę w środowisku szkolnym.
- Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów szkół.
- Integracja dzieci i młodzieży z gdyńskich,, podstawówek ‘’.
- Kształtowanie wzorców moralnych i społecznych poprzez uczciwą sportową rywalizację.
- Kształtowanie prawidłowej postawy zawodnika i kibica.
 
ORGANIZATOR:
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni
- UKS Złoty Tur Gdynia, FAP
- Gdyńskie Centrum Sportu
 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
17 marca 2020 r. – sala gimnastyczna SP 10 w Gdyni, ul. Morska 192
 
4. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:
- Chłopcy klasa IV Open
- Chłopcy klasa V Open
- Chłopcy klasa VI Open
- Chłopcy klasa VII Open
- Chłopcy klasa VIII Open
- Dziewczęta klasa IV Open
- Dziewczęta klasa V Open
- Dziewczęta klasa VI Open
- Dziewczęta klasa VII Open
- Dziewczęta klasa VIII Open
 
5. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
W zawodach prawo startu mają uczniowie gdyńskich szkół podstawowych z klas IV - VIII.
Szkoła we wszystkich kategoriach wagowych może wystawić MAKSYMALNIE:
2 zawodników z klasy IV
2 zawodników z klasy V
2 zawodników z klasy VI
2 zawodników z klasy VII
2 zawodników klasy VIII
2 zawodniczki z z klasy IV
2 zawodniczki z z klasy V
2 zawodniczki z z klasy VI
2 zawodniczki z z klasy VII
2 zawodniczki z z klasy VIII
 
6. ZASADY UCZESTNICTWA:
- W zawodach biorą udział uczniowie posiadający legitymację szkoły podstawowej.
- Zawody odbędą się TYLKO na prawą rękę wg przepisów Federacji Armwrestling Polska
 
7. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Federacji Armwrestling Polska
- Podstawą zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce.
- Dokładny instruktaż dotyczący przepisów, przebiegów walk sportowych przeprowadzony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.
 
8. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
- I miejsce – 10 pkt.
- II miejsce – 7 pkt.
- III miejsce – 5 pkt.
- IV miejsce – 4 pkt.
- V miejsce – 3 pkt.
- VI miejsce – 2 pkt.
 
9. PROGRAM ZAWODÓW:
- 9.00 – odprawa opiekunów reprezentacji szkół
- 9.15 – weryfikacja / zapisy wszystkich uczestników zawodów / rozpoczęcie zawodów
- 13.00 – zakończenie zawodów
 
- walki toczyć się będą na dwóch stołach
- rywalizacja odbędzie się od najniższych kategorii wiekowych
- walki półfinałowe i finałowe wszystkich kategorii rozegrane zostaną zaraz po eliminacjach
 
10. ZGŁOSZENIA:
- Zgłoszenia wstępne, z podaniem liczby startujących, prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: izabelasobiecka@gmail.com do dnia 13 marca 2020 r.
- Wszelkich informacji dotyczących zawodów udzielają koordynatorki zawodów z ramienia SP nr 10 – Izabela Sobiecka, Tel. 501-516-445, Kamila Górecka-Kaszak, Tel. 500-504-364.
 
11. NAGRODY:
- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wagowych nagrodzeni zostaną medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
- Szkoły, które zajmą miejsca od 1-3 otrzymają puchary.
 
12. UWAGI KOŃCOWE:
- W związku z niemożliwością ustalenia dokładnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny programu zawodów.
- Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, buty sportowe, spodnie sportowe)
- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą sędziowie posiadający uprawnienia FAP.
- Opiekunowie grup zobowiązani są dostarczyć pisemne zgody rodziców na uczestnictwo w zawodach.
- Wszyscy startujący zawodnicy do ważenia muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju rodziców lub opiekuna.
 
Patron medialny: armpower.net
Projekt Współfinansowany przez Miasto Gdynia.

 

Language
dsadsa