Language
/ Contact /

MIS. SZK. PONADGIMNAZJALNYCH TOMASZOWA MAZOW. W ARMWRESTLINGU I WYCISKANIU SZTANGI >>>

MIS. SZK. PONADGIMNAZJALNYCH TOMASZOWA MAZOW. W ARMWRESTLINGU I WYCISKANIU SZTANGI # Armwrestling # Armpower.net

MIS. SZK. PONADGIMNAZJALNYCH TOMASZOWA MAZOW. W ARMWRESTLINGU I WYCISKANIU SZTANGI # Armwrestling # Armpower.net Poland, Sala gimnastyczna ZSP nr.1

09:00 - 14:00 | 27.03.2017


547a26_mistrzostwa-szkol-tomaszow-mazowiecki-plakat-net.jpg

 

MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SIŁOWANIU NA RĘKĘ ORAZ WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC.


1. CELE:
- Popularyzacja dyscypliny sportu: siłowanie na rękę w środowisku szkolnym.
- Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów szkół.
- Integracja dzieci i młodzieży w Tomaszowie Maz.
- Kształtowanie wzorców moralnych i społecznych poprzez uczciwą sportową rywalizację.
- Kształtowanie prawidłowej postawy zawodnika i kibica.
 

2. ORGANIZATOR:
- UKS LV GYM ARMS
- LV GYM
- ZSP nr.1

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
-  27 marca 2017 r. – sala gimnastyczna ZSP nr.1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29

4. KATEGORIE WAGOWE:
- Chłopcy 65kg, 75kg, +75kg oraz Open
- Dziewczęta Open

5. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW:
W zawodach prawo startu mają uczniowie Tomaszowskich szkół ponadgimnazjalnych (liczba uczestników nie jest określona )

6. ZASADY UCZESTNICTWA:
- W zawodach biorą udział uczniowie posiadający legitymację szkoły ponadgimnazjalnej.
- Zawody odbędą się TYLKO na prawą rękę wg przepisów Federacji Armwrestling Polska

7. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Federacji Armwrestling Polska
- Podstawą zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce.
- Dokładny instruktaż dotyczący przepisów, przebiegów walk sportowych przeprowadzony     zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

8. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
- I miejsce – 10 pkt.
- II miejsce – 7 pkt.
- III miejsce – 5 pkt.
- IV miejsce – 4 pkt.
- V miejsce – 3 pkt.
- VI miejsce – 2 pkt.

9. PROGRAM ZAWODÓW:
- 9.00 – weryfikacja / zapisy wszystkich uczestników zawodów
- 10.00 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie rozgrywek
- 12.30 – walki półfinałowe i finałowe oraz Walka pokazowa Mistrzów Polski w Armwrestlingu i Pokaz Bikini Fitness w wykonaniu Anny Zdonek
- 13.30 – zakończenie rywalizacji, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, medali, pucharów
- 14.00 – zakończenie zawodów

Walki toczyć się będą na jednym stole
W pierwszej kolejności startują dziewczęta, następnie chłopcy, począwszy od najniższych kategorii wiekowych
Walki półfinałowe i finałowe wszystkich kategorii rozegrane zostaną na końcu zawodów

10.  ZGŁOSZENIA:
Na miejscu Zawodów

11.  NAGRODY:
- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wagowych nagrodzeni zostaną medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
- Szkoły, które zajmą miejsca od 1-3 otrzymają puchary.

12. UWAGI KOŃCOWE:
- W związku z niemożliwością ustalenia dokładnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny programu zawodów.
- Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, buty sportowe, spodnie sportowe)
- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą sędziowie posiadający uprawnienia FAP.
- Opiekunowie grup zobowiązani są dostarczyć pisemne zgody rodziców na uczestnictwo w zawodach.
- Wszyscy startujący zawodnicy do ważenia muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju rodziców lub opiekuna.

 

Language
dsadsa