Language
/ Contact /

I MISTRZOSTWA SZKÓŁ W RUMI W SIŁOWANIU NA RĘKĘ >>>

I MISTRZOSTWA SZKÓŁ W RUMI W SIŁOWANIU NA RĘKĘ # Armwrestling # Armpower.net

I MISTRZOSTWA SZKÓŁ W RUMI W SIŁOWANIU NA RĘKĘ # Armwrestling # Armpower.net Poland, Hala Sportowo – Widowiskowa MOSiR w Rumi

11:00 - 16:00 | 20-21.11.2017

 I MISTRZOSTWA SZKÓŁ W RUMI W SIŁOWANIU NA RĘKĘ

1. CEL:
- Popularyzacja dyscypliny sportu w środowisku szkolnym w Rumi.
- Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów szkół.
- Integracja dzieci i młodzieży z rumskich szkół.
- Kształtowanie wzorców moralnych i społecznych poprzez uczciwą sportową rywalizację.
- Kształtowanie prawidłowej postawy zawodnika i kibica.

2. ORGANIZATOR:
- Federacja Armwrestling Polska
- UKS Złoty Tur Gdynia
- Fundacja FORDREAM z Rumi

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
- 20 i 21 listopad 2017 rok na Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR w Rumi

4. KATEGORIE WIEKOWE I WAGOWE:

Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne – zawody dnia 20 listopad 2017 rok (poniedziałek):

a) Chłopcy:
- Szkoła Podstawowa klasa IV / klasa V / klasa VI / klasa VII
- Szkoła Gimnazjalna klasa II / klasa III

b) Dziewczęta
- Szkoła Podstawowa klasa IV / klasa V / klasa VI / klasa VII
- Szkoła Gimnazjalna klasa II / klasa III

Szkoła może wystawić MAKSYMALNIE po jednym zawodniku (chłopcy) oraz po jednej zawodniczce (dziewczęta) do każdej kategorii wagowej – drużyna szkolna może się składać maksymalnie:

- Szkoły podstawowe:  z 4 chłopców i 4 dziewczyn.
- Szkoły Gimnazjalne: z 2 chłopców i 2 dziewczyn

Szkoły Średnie – zawody dnia 21 listopad 2017 rok (wtorek):

Szkoły Ponadgimnazjalne:
- Chłopcy:     -63, -70, -78, -86, ponad 86 kg
- Dziewczęta:     -55, -70, ponad 70 kg

Szkoła może wystawić MAKSYMALNIE po jednym zawodniku (chłopcy) oraz po jednej zawodniczce (dziewczęta) do każdej kategorii wagowej – drużyna szkolna może się składać maksymalnie z 5 chłopców i 3 dziewczyn.

W zawodach prawo startu mają uczniowie ze wszystkich klas szkół średnich (w tym maturzyści z klas czwartych).

5. ZASADY UCZESTNICTWA:
- W zawodach biorą udział uczniowie posiadający legitymację szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub średniej.
- Zawody odbędą się TYLKO na prawą rękę wg przepisów Federacji Armwrestling Polska

6. SPOSOBY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:
- Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem FAP.
- Podstawą zasadą zawodów jest walka do dwóch przegranych, oznacza to, że zawodnik raz przegrywający swoją walkę w pierwszej fazie zawodów może dalej ubiegać się o pierwsze miejsce.
- Dokładny instruktaż dotyczący przepisów, przebiegów walk sportowych przeprowadzony zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

7. PUNKTACJA DRUŻYNOWA:

- I miejsce – 10 pkt.
- II miejsce – 7 pkt.
- III miejsce – 5 pkt.
- IV miejsce – 4 pkt.
- V miejsce – 3 pkt.
- VI miejsce – 2 pkt.

8. PROGRAM ZAWODÓW:

- 11.00 – odprawa opiekunów reprezentacji szkół
- 11.30 – ważenie i weryfikacja wszystkich uczestników zawodów
- 14.00 – rozpoczęcie zawodów
- walki toczyć się będą na dwóch stołach
- poszczególne kategorie wagowe będą rozgrywane do samego końca, z walkami półfinałowymi i finałowymi włącznie.
- 15.00 - zakończenie

Mistrzostwa Szkól Rumi w Siłowaniu na Ręce będą imprezą towarzyszącą III Pucharowi Świata Osób Niepełnosprawnych w Armwrestlingu – Rumia 2017

GORĄCO ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO PRZYBYCIA I KIBICOWANIA.


9. NAGRODY:

- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca we wszystkich kategoriach wagowych nagrodzeni zostaną medalami, dyplomami.
- Szkoły, które zajmą miejsca od 1-3 otrzymają puchary.

10. UWAGI KOŃCOWE:

- W związku z niemożliwością ustalenia dokładnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny programu zawodów
- Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka, buty sportowe, spodnie sportowe)
- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będą sędziowie posiadający uprawnienia FAP.
- Opiekunowie grup zobowiązani są dostarczyć pisemne zgody rodziców na uczestnictwo w zawodach.
- Wszyscy startujący zawodnicy do ważenia muszą posiadać aktualne legitymacje szkolne.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju rodziców lub opiekuna.

11. KONTAKT DO ORAGNIZATORÓW / ZGŁOSZENIA:

FAP – Maciej Sosnicki:
- Zgłoszenia wstępne z podaniem liczby startujących winny być dokonane telefonicznie tel. 501 646 912 lub e-mailem: trenermaciej75@gmail.com do dnia 17 listopad 2017 rok.

Małgorzata Łoboz
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi, członek Komisji Oświaty i Wychowania, członek Komisji Polityki Przestrzennej

telefon 510 255 537
e-mail: m.loboz@um.rumia.pl,


Anna Okrój
telefon 509 856 264

Language
dsadsa