Language
/ Contact /

XXIII Miedzynarodowy Puchar Polski IFA w Armwrestlingu & Mistrzostwa Polski Amatorów - DEBIUTY 2023 >>>

XXIII Miedzynarodowy Puchar Polski IFA w Armwrestlingu & Mistrzostwa Polski Amatorów - DEBIUTY 2023 # Armwrestling # Armpower.net

XXIII Miedzynarodowy Puchar Polski IFA w Armwrestlingu & Mistrzostwa Polski Amatorów - DEBIUTY 2023 # Armwrestling # Armpower.net Poland, Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie

12:00 - 20:00 | 15-17.12.2023

XXIII MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI IFA W ARMWRESTLINGU 2023
&
MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W ARMWRESTLINGU - DEBIUTY 2023


Zawody odbywają się w tym samym czasie dla Profesjonalistów i Debiutantów

 


DATA I MIEJSCE ZAWODÓW:

Data zawodów:
15 - 17 grudnia 2023 roku

Miejsce zawodów:
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
38-480 Rymanów
Grunwaldzka 11


 

 


SZCZEGÓŁY O ZAWODACH / PROGRAM:

Piątek 15 grudnia 2023 roku

Przyjazd drużyn

17.00 – 20.00 – Rejestracja i ważenie
Stara Gorzelnia, ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów


Data i godzina ważenia obowiązuje zarówno Zawodników Pro jak i Debiutantów.

20.00 – ... – Walne Zebranie Federacji Armwrestling Polska (pot. KONGRES FAP)
Stara Gorzelnia, ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów


Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Rymanów 2023:

1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Kadra Narodowa Mistrzostwa Europy i Świata IFA 2024
4. Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharu Polski 2024
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie Walnego Zebrania.


PRZYPOMINAMY!

W Walnym Zgromadzeniu Członków FAP mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące jeden klub z jednym prawem głosu. Do udziału w kongresie dopuszcza się obserwatorów zajmujących miejsca w wydzielonej części sali, którzy mogą zabrać głos za zgodą przewodniczącego.


Sobota, 16 grudnia 2023 roku - PRAWA RĘKA

09.00 - 09.30 – odprawa sędziowska - obecność obowiązkowa dla wszystkich sędziów FAP

 

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W ARMWRESTLINGU - DEBIUTY 2023


09.30 – 11.30 – eliminacje, półfinały wszystkie kategorie

11.30 – 12.30 – finały wszystkie kategorie, ceremonia nagrodzenia


 

XXIII MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI IFA W ARMWRESTLINGU 2023


13.00 – 16.00
– eliminacje, półfinały senior
– eliminacje, półfinały, finały  junior, masters, grand masters, senior grand masters

16.30 - 16.30
–  ceremonia wręczenia nagród osoby niepełnosprawne & junior

17.00 – 19.30
– finały senior
– eliminacje, pólfinały, finały kategoria open kobiet & mężczyzn


Niedziela, 17 grudnia 2023 roku - LEWA RĘKA

09.00 - 09.30 – odprawa sędziowska - obecność obowiązkowa dla wszystkich sędziów FAP

 

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W ARMWRESTLINGU - DEBIUTY 2023


09.30 – 11.30 – eliminacje, półfinały wszystkie kategorie

11.30 – 12.30 – finały wszystkie kategorie, ceremonia nagrodzenia

 


XXIII MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI IFA W ARMWRESTLINGU 2023


13.00 – 16.00
– eliminacje, pólfinały senior
– eliminacje, pólfinały, finały  junior, masters, grand masters, senior grand masters

16.30 - 16.30
–  ceremonia wręczenia nagród osoby niepełnosprawne & junior

17.00 – 19.30
– finały senior
– eliminacje, pólfinały, finały kategoria open kobiet & mężczyzn

 


REJESTRACJA, WAŻENIE, ZGŁOSZENIE DRUŻYN:

 

2ceece_waga.png Rejestracja i ważenie (Stara Gorzelnia, ul. Mitkowskiego 8, 38-480 Rymanów):

17.00 – 20.00 – Rejestracja i ważenie

Ważenie odbędzie się tylko i wyłącznie 15.12.2023 roku. Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

Data i godzina ważenia obowiązuje zarówno Zawodników Pro jak i Debiutantów.
 

Zgłoszenie drużyn:
 

Na zgłoszenia polskich zawodników klubowych (zarówno Pro jak i Debiutantów nie posiadających licencji) FAP czeka do dnia 10 grudnia 2022 roku do godz. 23.59.

Istnieje możliwość zgłaszania się do zawodów w dniu ważenia (Rejestracja indywidualna) - dotyczy to tylko i wyłącznie DEBIUTANTÓW oraz zawodników z innych krajów.


Zgłoszenie polskich zawodników klubowych przez przedstawicieli drużyn należy wypełniać tylko za pomocą formularza on-line.
Rejestracji dokonujemy pod adresem: http://www.armwrestling.com.pl/

Rejestracji drużyny (polskich zawodników klubowych) dokonuje 1 przedstawiciel wyznaczony przez klub. Po zalogowaniu się do systemu może dodać zawodników do odpowiednich kategorii. NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI INDYWIDUALNYCH DLA POLSKICH ZAWODNIKÓW KLUBOWYCH (zawodnicy Pro z licencją).
W przypadku braku hasła, zagubionego hasła, problemu z emailem - proszę o kontakt z BOK : Marcin Mielniczuk: marcin@mazurenko.pl

Nie ma wstępnej rejestracji on-line dla DEBIUTATNTÓW (nie będących zawodnikami klubowymi) oraz zawodników z innych krajów.

W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy z innych krajów, którzy wcześniej brali udział w swoich zawodach krajowych (mistrzostwach krajowych) lub międzynarodowych, takich jak: Mistrzostwa Europy, Świata, Puchar Świata. W zawodach nie mogą brać udział amatorzy.

 


UCZESTNICY ZAWODÓW:

 

1. W zawodach Pro "XXIII MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI IFA W ARMWRESTLINGU 2023" mogą wziąć udział:

- tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają licencje zawodniczą klubu, będącego członkiem Federacji Armwrestling Polska oraz zawodnicy z innych krajów, którzy wcześniej brali udział w swoich zawodach krajowych (mistrzostwach karjowych) lub międzynarodowych, takich jak: Mistrzostwa Europy, Świata, Puchar Świata.

- Każdy polski zawodnik Pro może wystartować tylko i wyłącznie w koszulce klubowej. Zawodnicy podczas startu nie będący w koszulce klubowej nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji.

- Każdy zawodnik z innego kraju powinien startować w koszulce narodowej

- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości lub kartę licencyjną.

- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda trenera.

- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie


2. W zawodach "MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W ARMWRESTLINGU - DEBIUTY 2023" mogą wziąć udział:

- W turnieju mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy początkujący (osoby, które nie startowały na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Lidze Zawodowej i innych większych zawodach rangi ogólnopolskiej czy światowej).

- Zawodnicy, którzy przez ostatnich pięć lat w turnieju: „Mistrzostwa lub Pucharu Polski Amatorów w Siłowaniu na Rękę DEBIUTY” zajęli PIERWSZE miejsce w obojętnie jakiej kategorii nie mogą wystartować po raz kolejny w turnieju

- Prawo startu w MISTRZOSTWACH POLSKI AMATORÓW mają tylko zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, lub kartę polaka
 


SĘDZIOWIE FAP:


- Sędziowie wszystkich kategorii są zobowiązani do sędziowania podczas zawodów zgodnie z aktualnymi przepisami i regulaminami wewnętrznymi FAP i Głownego Panelu sędziowskiego.

 


KATEGORIE WAGOWE:

 

MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W ARMWRESTLINGU - DEBIUTY 2023


JUNIOR ( urodzeni po 2005 roku włącznie ):

Junior (chłopcy) / - lewa, prawa ręka: do 63kg, 78kg, +78kg


SENIOR (urodzeni po roku 2004 włącznie):

Seniorzy / - lewa, prawa ręka: 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, +95kg
Seniorki / - lewa, prawa ręka: 65kg, +65kg

 

XXIII MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI IFA W ARMWRESTLINGU 2023
 

JUNIOR:

- Juniorki do 18-stego roku życia (urodzeni po 2005 roku włącznie) - lewa, prawa ręka: do 55kg, 65kg, +65kg

- Juniorzy do 18-stego roku życia (urodzeni po 2005 roku włącznie) - lewa, prawa ręka: do 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg.


SENIOR:

- Seniorki - lewa, prawa ręka: do 52kg, do 57kg, 65kg, 75kg, +75kg

- Seniorzy - lewa, prawa ręka: 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, 105, +105kg,

- Kobiety / Mężczyźni - lewa, prawa ręka: OPEN
 


MASTERS & GRAND MASTERS & SENIOR GRAND MASTERS:

- Masters kobiet (urodzeni po 1983 roku włącznie) - lewa, prawa ręka: kategoria OPEN

- Masters mężczyzn (urodzeni po 1983 roku włącznie) - lewa, prawa ręka: do 70kg, do 86kg, 95kg, 105kg, +105kg

- Grand Masters mężczyźni (urodzeni po 1973 roku włącznie) - lewa, prawa ręka: do 70kg, 86kg, 95kg, +95kg

- Senior Grand Masters mężczyźni (urodzeni po 1963 roku włącznie) - lewa, prawa ręka: kategoria do 70kg, 95kg, +95kg


NIEPEŁNOSPRAWNI:

Niepełnosprawni mężczyźni - lewa, prawa ręka: do 65kg, do 80kg, do 95kg, +95kg

Niepełnosprawni kobiety- lewa, prawa ręka: kategoria OPEN

Uwaga: kat. niepełnosprawnych mogą być rozgrywane na siedząco.

UWAGI:

- Maksymalna liczba zawodników w kategorii OPEN mężczyzn to 16 osób (1 zawodnik z kategorii 78kg, 2 pierwszych zawodników z kat. 86kg, 3 pierwszych zawodników z kat. 95kg, 4 pierwszych zawodników z kat. 105kg, 6 pierwszych zawodników z kat. +105kg). Organizator rości sobie prawo do dodania więcej zawodników do kategorii open.

- Maksymalna liczba zawodników w kategorii OPEN kobiet to 12 osób (1 zawodniczka z kategorii 57kg, 2 pierwsze zawodniczki z kat. 65kg, 3 pierwsze zawodniczki z kat. 75kg, 4 pierwsze zawodniczki z kat. +75kg, 2 pierwsze zawodniczki z kategorii Masters kobiet Open). Organizator rości sobie prawo do dodania więcej zawodników do kategorii open.

- Rywalizacja odbędzie się na lewą i prawą rękę w systemie do dwóch przegranych według zasad FAP/ IFA. Prowadzona również będzie klasyfikacja drużynowa: ogólna, junior, senior, masters oraz osoby niepełnosprawne.

 


NAGRODY:

- Medale i dyplomy w każdej kategorii wagowej (do trzeciego miejsca) - dotyczy Pucharu Polski i Debiutów 2023

- Puchary w kategorii Open Pro senior kobiet i mężczyzn (lewa / prawa ręka) - dotyczy tylko Pucharu Polski 2023

- Puchary w klasyfikacji ogólnej drużynowej klubowej: juniorskiej, seniorskiej, mastersów, osób niepełnosprawnych - dotyczy tylko Pucharu Polski 2023

 


OPŁATA STARTOWA:


Opłata Starowa dotyczy zawodów XXIII MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI IFA W ARMWRESTLINGU 2023 oraz MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W ARMWRESTLINGU - DEBIUTY 2023
 

- Seniorzy: 70 zł za rękę

- Masters, Grand Masters, Senior Grand Masters: 70 zł za rękę

- Juniorzy: 35 zł za rękę

- Niepełnosprawni: zwolnieni (start tylko w kat. niepełnosprawnych)

 


ORGANIZATORZY:

Gmina Rymanów

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
Grunwaldzka 11
38-480 Rymanów

UKS Spartan Rymanów
Grzegorz Nowotarski
tel. 509 412 196

Patronat:
Federacja Armwrestling Polska

ul. Jaskółcza 15
81-076 Gdynia
tel. 58 621 93 08
e-mail: polisharmwrestling@gmail.com

Patronat medialny:
www.armpower.net
ArmBets.tv

Partnerzy:

 WYŻYWIENIE:
 

Organizator informuje, iż ze względu na położenie miejsca zawodów jest ograniczony dostęp do lokalnych punktów gastronomicznych. Wychodząc na przeciw problemowi organizator proponuje wcześniejszą rezerwację zestawów obiadowych:

ZESTAW OBIADOWY - koszt 35 pln (zupa, drugie danie, napój) / menu ... wkrótce

Rezerwacje (zamówienia) zestawów obiadów dowożonych do sali zawodów w dniu 16 i 17 grudnia 2023 :
- tel. 605 558 801
- rezerwacje w godz. otwarcia restauracja: 12.00 - 20.00
- rezerwacje przyjmowane są do dnia: 13 grudnia 2023 rok

Organizator w miarę możliwości prosi o rezerwacje zestawów dla zawodników klubowych przez przedstawiciela klubu. Oczywiście istnieje możliwość rezerwacji indywidualnych.ZAKWATEROWANIE:
 

Oficjalne Hotele Zawodów:

Rezerwacja na hasło: zawody armwrestling

Zajazd BOG-MAR Rymanów
ul. Mitkowskiego 8
38-480 Rymanów

Rezerwacja:
tel. 605 153 097
e-mail: zajazd@bog-mar.com.pl

Cena za nocleg:
- pokój 1, 2, 3 i 4 os. ze śniadaniem - 100 zł / osobo dzień

--------------

Jaś Wędrowniczek
ul. Bieleckiego 8
38-480 Rymanów

Rezerwacja:
tel.13 435 67 33
e-mail: hotel@jas-wedrowniczek.pl

Cena za nocleg:
- pokój 1 os. ze śniadaniem - 150 zł / osobo dzień
- pokój 2 os. ze śniadaniem - 135 zł / osobo dzień
- pokój 3 os. ze śniadaniem - 115 zł / osobo dzień
- pokój 4 os. ze śniadaniem - 110 zł / osobo dzień

-------------

Hotel Restauracja Dwór Ostoia
ul. Zdrojowa 1
38-480 Klimkówka

Rezerwacja:
tel.13 435 65 99
e-mail: ostoia@poczta.onet.pl

Cena za nocleg:
- pokój 1 os. ze śniadaniem - 165 zł / osobo dzień
- pokój 2 os. ze śniadaniem - 122 zł / osobo dzień
- pokój 3 os. ze śniadaniem - 113 zł / osobo dzień
- pokój 4 os. ze śniadaniem - 97 zł / osobo dzień

-------------

Zajazd Zacisze
ul. Ogrodowa 28
38-481 Rymanów Zdrój

Rezerwacja:
tel.13 43 57 217
e-mail: zajazd.zacisze@gmail.com

Cena za nocleg:
- pokój 1, 2, 3 i 4 os. ze śniadaniem - 110 zł / osobo dzień

-------------

Dolina Magiczna
www.wypoczynek-rymanow.pl

Rezerwacja:
tel.794 999 288
e-mail: dolinarymanow@gmail.com

Rymanowskie Zamczysko

Cena za domek:
- 9-10 os. bez śniadania - ok. 600 zł / dzień
( sauna i balia ogrodowa na zewnątrz )

Domek na Wzgórzu

Cena za domek:
- 6-8 os. bez śniadania - ok. 650 zł / dzień
( balia ogrodowa na zewnątrz )

------------

Domek Głębokie
www.domekglebokie.pl

Rezerwacja:
tel.513165651

Cena za domek:
- max 8 os. bez śniadania - 600 zł / dzień
( Domek położony ok 5km od zawodów )

-------------

 


UWAGI KOŃCOWE:


- Prawo interpretacji i zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

 Informacja dla zawodników, opiekunów zawodników i osób obsługujących zawody:
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych będzie Federacja Armwrestling Polska z siedzibą w 81-245 Gdynia, ul. Okrzei 18/7 w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej oraz realizacji zawodów sportowych.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6, pkt b. RODO i wyłącznie w celu realizacja zawodów sportowych, dla celów rachunkowych i podatkowych oraz w celu prowadzenia analiz statystycznych czy rankingów.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty Twojego zgłoszenia się do zawodów/ imprezy. Po tym okresie zostaną skasowane. Jednak dla celów księgowych, podatkowych a także rankingowych przechowujemy te dane w zależności od potrzeb, nie dłużej jednak, niż jest to konieczne.

Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań sportowych i budowy rankingów mogą być powierzone zawodowej organizacji Professional Armwrestling League USA (PAL USA) wraz z polskim oddziałem Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o., Unified Rating of Professional Armwrestling (URPA) oraz International Federation of Armwrestling (IFA). Twoje dane mogą być również powierzone organizatorom oraz organizatorom imprez odbywających się poza Polską i firmą obsługującym zawody internetowo np. wyniki, zdjęcia z zawodów lub przekaz obrazu na żywo.

Przysługuje Pani/ Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, które obowiązuje od dn. 25.05.2018 r. Oznacza to, że masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Nie masz jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólne.

Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, iż znane jest mu ryzyko sportowe związane z udziałem w zawodach siłowania na ręce i wobec tego ponosi osobistą odpowiedzialność z tytułu uczestnictwa we wspomnianych zawodach i jednocześnie zwalnia organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie. Deklaruje także, iż zapoznał (zapoznała) się także z regulaminem zawodów i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rejestrację filmową.

 

 

OFFICIAL TEAM SCORES BY POINTS
(JUNIOR U-18)
1. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 5, S: 7, B: 6) - 133 POINTS.
2. UKRAINE (G: 3, S: 1, B: 0) - 37 POINTS.
3. TYTAN JAWORZNO (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 POINTS.
4. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 POINTS.
5. WIKING NISKO (G: 0, S: 1, B: 1) - 20 POINTS.
6. DĄB GASZOWICE (G: 0, S: 2, B: 1) - 19 POINTS.
7. MOLDOVA (G: 1, S: 1, B: 0) - 17 POINTS.
8. POLAND (G: 1, S: 0, B: 1) - 15 POINTS.

OFFICIAL TEAM SCORES BY POINTS
(SENIOR)
1. TYTAN JAWORZNO (G: 10, S: 4, B: 5) - 177 POINTS.
2. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 4, S: 3, B: 8) - 142 POINTS.
3. UKRAINE (G: 5, S: 5, B: 4) - 114 POINTS.
4. STEELARM WROCŁAW (G: 3, S: 3, B: 1) - 61 POINTS.
5. WILKI MIĘDZYCHÓD (G: 2, S: 0, B: 0) - 47 POINTS.
6. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 1, S: 2, B: 1) - 39 POINTS.
7. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 0, S: 2, B: 2) - 31 POINTS.
8. WIKING NISKO (G: 0, S: 1, B: 0) - 17 POINTS.
9. UKS DZIKI BIELICE (G: 1, S: 0, B: 0) - 16 POINTS.
10. POLAND (G: 0, S: 2, B: 0) - 14 POINTS.
11. FIRE HAND LUBLIN (G: 0, S: 0, B: 1) - 14 POINTS.
12. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 0, S: 1, B: 0) - 11 POINTS.
13. ZŁOTY TUR GDYNIA (G: 0, S: 1, B: 0) - 11 POINTS.
14. FRANCE (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 POINTS.
15. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 POINTS.
16. DĄB GASZOWICE (G: 0, S: 0, B: 0) - 4 POINTS.
17. ZKSW (G: 0, S: 0, B: 0) - 3 POINTS.
18. UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (G: 0, S: 0, B: 0) - 0 POINTS.

OFFICIAL TEAM SCORES BY POINTS
(MASTERS, GRAND-MASTERS, SENIOR-GRAND-MASTERS)
1. TYTAN JAWORZNO (G: 5, S: 0, B: 0) - 50 POINTS.
2. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 4, S: 1, B: 0) - 47 POINTS.
3. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 1, S: 2, B: 2) - 38 POINTS.
4. UKS DZIKI BIELICE (G: 0, S: 4, B: 2) - 38 POINTS.
5. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 2, S: 2, B: 0) - 34 POINTS.
6. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 0, S: 1, B: 3) - 30 POINTS.
7. WILKI MIĘDZYCHÓD (G: 0, S: 2, B: 1) - 23 POINTS.
8. FRANCE (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 POINTS.
9. WIKING NISKO (G: 1, S: 0, B: 0) - 10 POINTS.
10. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 0, S: 0, B: 2) - 10 POINTS.

OFFICIAL TEAM SCORES BY POINTS
(DISABLED - STANDING)
1. WILKI MIĘDZYCHÓD (G: 2, S: 2, B: 2) - 44 POINTS.
2. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 POINTS.
3. ZKSW (G: 1, S: 1, B: 0) - 17 POINTS.
4. DĄB GASZOWICE (G: 0, S: 2, B: 0) - 14 POINTS.
5. TYTAN JAWORZNO (G: 1, S: 0, B: 0) - 10 POINTS.
6. UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (G: 0, S: 0, B: 2) - 10 POINTS.

OFFICIAL TEAM SCORES BY POINTS
(JUNIOR U-18, SENIOR, MASTERS, GRAND-MASTERS, SENIOR-GRAND-MASTERS, DISABLED - STANDING)
1. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 9, S: 11, B: 17) - 305 POINTS.
2. TYTAN JAWORZNO (G: 18, S: 4, B: 5) - 257 POINTS.
3. UKRAINE (G: 8, S: 6, B: 4) - 151 POINTS.
4. WILKI MIĘDZYCHÓD (G: 4, S: 4, B: 3) - 114 POINTS.
5. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 8, S: 2, B: 0) - 98 POINTS.
6. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 2, S: 4, B: 3) - 77 POINTS.
7. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 2, S: 4, B: 2) - 65 POINTS.
8. STEELARM WROCŁAW (G: 3, S: 3, B: 1) - 61 POINTS.
9. UKS DZIKI BIELICE (G: 1, S: 4, B: 2) - 54 POINTS.
10. WIKING NISKO (G: 1, S: 2, B: 1) - 47 POINTS.
11. DĄB GASZOWICE (G: 0, S: 4, B: 1) - 37 POINTS.
12. POLAND (G: 1, S: 2, B: 1) - 29 POINTS.
13. FRANCE (G: 2, S: 0, B: 0) - 26 POINTS.
14. ZKSW (G: 1, S: 1, B: 0) - 20 POINTS.
15. MOLDOVA (G: 1, S: 1, B: 0) - 17 POINTS.
16. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 0, S: 0, B: 2) - 16 POINTS.
17. FIRE HAND LUBLIN (G: 0, S: 0, B: 1) - 14 POINTS.
18. ZŁOTY TUR GDYNIA (G: 0, S: 1, B: 0) - 11 POINTS.
19. UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (G: 0, S: 0, B: 2) - 10 POINTS.

Polish National Open Cup 2023
(Puchar Polski 2023) DEBIUTY
2023-12-16


OFFICIAL SCORES

JUNIOR U-18 MEN RIGHT DEBIUT 63KG KG
1. MATEUSZ INDULSKI, FIRE HAND LUBLIN (00033)
2. TOMASZ LOREK, POLAND (00128)
3. BARTŁOMIEJ WOJNAR, POLAND (00127)
4. PAWEL KALBARCZYK, POLAND (00141)
5. FILIP POŁOMSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00130)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT DEBIUT 78KG KG
1. MICHAŁ MILEWSKI, POLAND (00142)
2. ERYK LEŚNY, THOR (00164)
3. NIKODEM SAŁEK, TYTAN JAWORZNO (00021)
4. JAKUB DRĄG, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00047)
5. HUBERT GALEWSI, THOR (00165)
6. WIKTOR JURGA, ARMFIGHT PIASECZNO (00123)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT DEBIUT +78KG KG
1. KACPER GRODKOWSKI, ZŁOTY TUR GDYNIA (00075)
2. BARTŁOMIEJ KOWZAN, ARMFIGHT PIASECZNO (00125)
3. MICHAŁ TOMASIAK, POLAND (00134)
4. KACPER BORATCZUK, UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (00074)
5. KRZYSZTOF WASYLEWICZ, POLAND (00137)
6. OLGIERD SMODEREK, STEELARM WROCŁAW (00170)
7. BRAJAN SZULAK, POLAND (00140)
8. PATRYK ZYGMUNT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00091)

SENIOR MEN RIGHT DEBIUT 63KG KG
1. MATEUSZ INDULSKI, FIRE HAND LUBLIN (00033)
2. HUBERT MĄDRY, POLAND (00129)
3. SZYMON CHOCHEL, ARMFIGHT PIASECZNO (00126)

SENIOR MEN RIGHT DEBIUT 70KG KG
1. BARTOSZ MARCISZEWSKI, POLAND (00135)
2. JAN OPALSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00072)
3. KACPER DZIEDZIC, POLAND (00153)
4. SZYMON BRODA, WIKING NISKO (00066)

SENIOR MEN RIGHT DEBIUT 78KG KG
1. MICHAL ŁUCAK, POLAND (00163)
2. PAWEŁ ZANIEWICZ, POLAND (00030)
3. KRZYSZTOF MAŚLANKA, ZŁOTY TUR GDYNIA (00076)
4. PAWEL STILLER, ZŁOTY TUR GDYNIA (00120)
5. KACPER GOLCZAK, POLAND (00172)
6. MATEUSZ GŁOWA, POLAND (00136)

SENIOR MEN RIGHT DEBIUT 86KG KG
1. TOMASZ WIATR, POLAND (00112)
2. WOJCIECH KRAWCZYK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00132)
3. ARTUR TEUBNER, ZŁOTY TUR GDYNIA (00077)
4. DAMIAN ZDEB, TYTAN JAWORZNO (00023)
5. PATRYK MARIAŃSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00122)
6. WOJCIECH ALICKI, POLAND (00161)
7. JAROSŁAW CZERWIEŃ, POLAND (00121)
8. PAWEŁ SZCZĘSNY, POLAND (00147)
9. MATEUSZ MOROZ, POLAND (00139)
10. BARTŁOMIEJ FARBANIEC, POLAND (00133)
11. MICHAŁ JASIŃSKI, POLAND (00167)
12. MARCIN NOWOBILSKI, POLAND (00152)
13. KAMIL OSTROWSKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00057)
14. SZYMON BARAN, WIKING NISKO (00067)
15. KRYSTIAN KWIEK, POLAND (00138)
16. PIOTR CZUBAT, POLAND (00159)
17. KAMIL LEŚNIAK, TYTAN JAWORZNO (00029)

SENIOR MEN RIGHT DEBIUT 95KG KG
1. MICHAŁ PEJTA, FIRE HAND LUBLIN (00035)
2. NORBERT ZIEMIAŃSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00040)
3. LUDWIK SZCZĘSNY, POLAND (00146)
4. MAREK HAJDUK, POLAND (00118)
5. PAWEŁ GALANT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00144)
6. MICHAŁ PORUCZNIK, THOR (00166)
7. JAKUB JANISZEWSKI, THOR (00171)
8. KAMIL KRÓL, POLAND (00145)
9. DAMIAN HOROCHOWIK, POLAND (00154)

SENIOR MEN RIGHT DEBIUT +95KG KG
1. MARCIN PATYK, POLAND (00156)
2. JONATAN WALCZAK, UKS DZIKI BIELICE (00005)
3. PRZEMEK KARCZEWSKI, FIRE HAND LUBLIN (00038)
4. MARIUSZ SZCZUPAK, WIKING NISKO (00065)
5. OSKAR MIRANOWICZ, POLAND (00124)
6. KACPER BELGRAU, ZŁOTY TUR GDYNIA (00079)
7. PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00041)
8. WOJTEK WRÓBLEWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00044)
9. GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00155)
10. KACPER BORATCZUK, UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (00074)

SENIOR WOMEN RIGHT DEBIUT +65KG KG
1. ANNA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00025)

 

Polish National Open Cup 2023 (Puchar Polski 2023)

2023-12-16


OFFICIAL SCORES

JUNIOR U-18 MEN RIGHT PRO 57KG KG
1. PAWEŁ KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00102)
2. KAMIL SZULCZYK, DĄB GASZOWICE (00113)
3. WOJCIECH CHMURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00117)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT PRO 63KG KG
1. ARTEM PLAKUNOV, UKRAINE (00169)
2. MAREK FREIWALD, DĄB GASZOWICE (00114)
3. WOJCIECH PANIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00119)
4. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00099)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT PRO 70KG KG
1. PAWEŁ MALICKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00056)
2. ARKADIUSZ PIECUSIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00100)
3. DAWID BISZCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00098)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT PRO 78KG KG
1. PATRYK SMUTEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00101)
2. ROMAN KIBITKIN, UKRAINE (00160)
3. MAKSYMILIAN KULAWIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00097)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT PRO +78KG KG
1. BOGDAN IMANOV, MOLDOVA (00150)
2. STANISŁAW BAT, WIKING NISKO (00060)
3. KACPER GRODKOWSKI, ZŁOTY TUR GDYNIA (00075)
4. MATEUSZ KOLASA, WIKING NISKO (00063)

SENIOR MEN RIGHT PRO 57KG KG
1. LEONID VOLKOV, UKRAINE (00045)
2. VADYM SEMENIUK, UKRAINE (00162)
3. PAWEŁ KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00102)
4. ŁUKASZ RACHOWKA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00008)
5. WOJCIECH CHMURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00117)

SENIOR MEN RIGHT PRO 63KG KG
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00012)
2. DAMIAN KUŚNIERCZYK, TYTAN JAWORZNO (00017)
3. ELKHAN SHEIDAIEV, UKRAINE (00157)
4. MAREK FREIWALD, DĄB GASZOWICE (00114)
5. BARTOSZ ZGRAJEK, WILKI MIĘDZYCHÓD (00013)
6. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00099)

SENIOR MEN RIGHT PRO 70KG KG
1. PAWEŁ GIĄDŁA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00096)
2. ŁUKASZ KOPYŚĆ, TYTAN JAWORZNO (00019)
3. TOBIASZ JÓŹWIK, TYTAN JAWORZNO (00022)
4. PAWEŁ MALICKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00056)
5. SEBASTIAN PIOTROWSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00009)
6. MICHAŁ KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00107)
7. DMYTRO MUZHEIKO, UKRAINE (00148)
8. DAWID BISZCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00098)
9. PATRYK WETERLE, UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (00073)
10. DOMINIK LEJA, WIKING NISKO (00062)
11. ARTUR KRYSA, UKRAINE (00151)
12. ARKADIUSZ PIECUSIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00100)

SENIOR MEN RIGHT PRO 78KG KG
1. PATRYK SMUTEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00101)
2. ROMAN KIBITKIN, UKRAINE (00160)
3. DARIUSZ FUDRO, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00106)
4. IVAN MAMRYHA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00105)
5. KYRYLO MICHKOV, UKRAINE (00018)
6. AREK HOŁÓWKO, FIRE HAND LUBLIN (00034)
7. DAWID BACA, UKS DZIKI BIELICE (00006)
8. PATRYK BILAŃSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00036)
9. ANTONI MATLOCH, STEELARM WROCŁAW (00051)

SENIOR MEN RIGHT PRO 86KG KG
1. KUKSA VIACHASLAU, STEELARM WROCŁAW (00052)
2. KAMIL ZWARDOŃ, STEELARM WROCŁAW (00053)
3. DANIEL CICHOWLAS, FIRE HAND LUBLIN (00031)
4. DARIUSZ GROCH, WIKING NISKO (00058)
5. GUSTAW GUŚCIORA, UKS DZIKI BIELICE (00002)
6. KAMIL WYKRĘT, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00094)
7. JANUSZ KUŁACH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00104)
8. JERZY SKAKOWSKI, FIRE HAND LUBLIN (00032)

SENIOR MEN RIGHT PRO 95KG KG
1. MARCIN MOLENDA, TYTAN JAWORZNO (00016)
2. ERNEST KUBIAK, TRAKTOR WOLSZTYN (00071)
3. SZYMON RUSNAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00095)
4. MATEUSZ DOMAGAŁA, TRAKTOR WOLSZTYN (00069)
5. TOMASZ DURDA, TYTAN JAWORZNO (00015)
6. STANISŁAW BAT, WIKING NISKO (00060)
7. NIKITA SMIRNOV, WIKING NISKO (00059)
8. ANATOLII TKACHUK, UKRAINE (00149)

SENIOR MEN RIGHT PRO 105 KG
1. DENYS HURIEV, UKRAINE (00086)
2. MARIUSZ GROCHOWSKI, TYTAN JAWORZNO (00028)
3. JAKUB JANCZY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00093)
4. ŁUKASZ ŚWIĄTEK, WILKI MIĘDZYCHÓD (00011)
5. JAKUB IWANIK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00037)

SENIOR MEN RIGHT PRO +105KG KG
1. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00081)
2. PATRYK SZYMANIAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00085)
3. SŁAWOMIR GŁOWACKI, TRAKTOR WOLSZTYN (00070)
4. DIDIER ROLLAND, FRANCE (00088)
5. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00087)
6. DZIEMIDOWICZ BARTOSZ, ZKSW (00089)

SENIOR MEN RIGHT PRO OPEN KG
1. DENYS HURIEV, UKRAINE (00086)
2. JAKUB JANCZY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00093)
3. MARCIN MOLENDA, TYTAN JAWORZNO (00016)
4. PAWEŁ GIĄDŁA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00096)
5. MARIUSZ GROCHOWSKI, TYTAN JAWORZNO (00028)
6. PATRYK SMUTEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00101)
7. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00081)
8. SŁAWOMIR GŁOWACKI, TRAKTOR WOLSZTYN (00070)
9. DANIEL CICHOWLAS, FIRE HAND LUBLIN (00031)
10. PATRYK SZYMANIAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00085)
11. SZYMON RUSNAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00095)

MASTERS MEN RIGHT 95KG KG
1. PRZEMYSŁAW CIBA, WIKING NISKO (00061)
2. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00068)
3. PIOTR MROCZKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00174)

MASTERS MEN RIGHT 105KG KG
1. MARIUSZ GROCHOWSKI, TYTAN JAWORZNO (00028)
2. JAROSŁAW ZALEWSKI+140, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00110)
3. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00092)
4. WALDEMAR PODOLSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00007)

MASTERS MEN RIGHT +105KG KG
1. SŁAWOMIR GŁOWACKI, TRAKTOR WOLSZTYN (00070)
2. MIROSŁAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00084)
3. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00087)
4. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00081)

GRAND-MASTERS MEN RIGHT 95KG KG
1. PAWEŁ LASOTA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00055)
2. JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI, UKS DZIKI BIELICE (00003)

GRAND-MASTERS MEN RIGHT +95KG KG
1. DIDIER ROLLAND, FRANCE (00088)
2. SŁAWOMIR GŁOWACKI, TRAKTOR WOLSZTYN (00070)
3. ROBERT PUWAŁOWSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00010)
4. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00092)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 95KG KG
1. PAWEŁ LASOTA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00055)
2. JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI, UKS DZIKI BIELICE (00003)

DISABLED - STANDING MEN RIGHT 65KG KG
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00012)
2. MAREK FREIWALD, DĄB GASZOWICE (00114)
3. ŁUKASZ RACHOWKA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00008)

DISABLED - STANDING MEN RIGHT 80KG KG
1. PAWEŁ MALICKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00056)
2. SEBASTIAN PIOTROWSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00009)
3. PATRYK WETERLE, UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (00073)

DISABLED - STANDING MEN RIGHT +95KG KG
1. DZIEMIDOWICZ BARTOSZ, ZKSW (00089)

JUNIOR U-18 WOMEN RIGHT PRO 65KG KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00108)

JUNIOR U-18 WOMEN RIGHT PRO +65KG KG
1. JULIA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00026)
2. GABRIELA BUGAJSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00109)

SENIOR WOMEN RIGHT PRO 65KG KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00108)

SENIOR WOMEN RIGHT PRO 75KG KG
1. PAULINA JANOSZKA, STEELARM WROCŁAW (00054)
2. BOHDANA BLYZNIUK, UKRAINE (00168)
3. GABRIELA BUGAJSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00109)
4. BOŻENA CICHOPEK, TYTAN JAWORZNO (00027)

SENIOR WOMEN RIGHT PRO +75KG KG
1. JULIA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00026)
2. ANNA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00025)

SENIOR WOMEN RIGHT PRO OPEN KG
1. JULIA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00026)
2. PAULINA JANOSZKA, STEELARM WROCŁAW (00054)
3. BOHDANA BLYZNIUK, UKRAINE (00168)
4. GABRIELA BUGAJSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00109)

MASTERS WOMEN RIGHT OPEN
1. BOŻENA CICHOPEK, TYTAN JAWORZNO (00027)

Polish National Open Cup 2023 (Puchar Polski 2023)

-

2023-12-15


OFFICIAL SCORES


JUNIOR U-18 MEN LEFT DEBIUT 63 KG
1. MATEUSZ INDULSKI, FIRE HAND LUBLIN (00033)
2. TOMASZ LOREK, POLAND (00128)
3. BARTŁOMIEJ WOJNAR, POLAND (00127)
4. PAWEL KALBARCZYK, POLAND (00141)

JUNIOR U-18 MEN LEFT DEBIUT 78 KG
1. NIKODEM SAŁEK, TYTAN JAWORZNO (00021)
2. WIKTOR JURGA, ARMFIGHT PIASECZNO (00123)
3. MICHAŁ MILEWSKI, POLAND (00142)
4. JAKUB DRĄG, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00047)

JUNIOR U-18 MEN LEFT DEBIUT +78 KG
1. KACPER GRODKOWSKI, ZŁOTY TUR GDYNIA (00075)
2. BARTŁOMIEJ KOWZAN, ARMFIGHT PIASECZNO (00125)
3. KRZYSZTOF WASYLEWICZ, POLAND (00137)
4. KACPER BORATCZUK, UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (00074)
5. PATRYK ZYGMUNT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00091)
6. BRAJAN SZULAK, POLAND (00140)

SENIOR MEN LEFT DEBIUT 63 KG
1. MATEUSZ INDULSKI, FIRE HAND LUBLIN (00033)
2. MATEUSZ BUCZKOWSKI, POLAND (00173)
3. SZYMON CHOCHEL, ARMFIGHT PIASECZNO (00126)
4. HUBERT MĄDRY, POLAND (00129)

SENIOR MEN LEFT DEBIUT 70 KG
1. KACPER DZIEDZIC, POLAND (00153)
2. JAN OPALSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00072)

SENIOR MEN LEFT DEBIUT 78 KG
1. MICHAL ŁUCAK, POLAND (00163)
2. PAWEL STILLER, ZŁOTY TUR GDYNIA (00120)
3. KRZYSZTOF MAŚLANKA, ZŁOTY TUR GDYNIA (00076)
4. KACPER GOLCZAK, POLAND (00172)
5. MATEUSZ GŁOWA, POLAND (00136)

SENIOR MEN LEFT DEBIUT 86 KG
1. MATEUSZ MOROZ, POLAND (00139)
2. PATRYK MARIAŃSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00122)
3. KAMIL LEŚNIAK, TYTAN JAWORZNO (00029)
4. WOJCIECH KRAWCZYK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00132)
5. ARTUR TEUBNER, ZŁOTY TUR GDYNIA (00077)
6. TOMASZ WIATR, POLAND (00112)
7. JAROSŁAW CZERWIEŃ, POLAND (00121)
8. KAROL BUDA, POLAND (00175)
9. PIOTR CZUBAT, POLAND (00159)
10. KAMIL OSTROWSKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00057)
11. KRYSTIAN KWIEK, POLAND (00138)

SENIOR MEN LEFT DEBIUT 95 KG
1. NORBERT ZIEMIAŃSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00040)
2. MAREK HAJDUK, POLAND (00118)
3. MICHAŁ PEJTA, FIRE HAND LUBLIN (00035)
4. JAKUB JANISZEWSKI, THOR (00171)
5. ŁUKASZ BUGAJSKI, ZŁOTY TUR GDYNIA (00158)
6. DAMIAN HOROCHOWIK, POLAND (00154)
7. PAWEŁ GALANT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00144)

SENIOR MEN LEFT DEBIUT +95 KG
1. MARCIN PATYK, POLAND (00156)
2. KACPER BELGRAU, ZŁOTY TUR GDYNIA (00079)
3. MARIUSZ SZCZUPAK, WIKING NISKO (00065)
4. JONATAN WALCZAK, UKS DZIKI BIELICE (00005)
5. PRZEMEK KARCZEWSKI, FIRE HAND LUBLIN (00038)
6. KRZYSZTOF GALANT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00143)
7. WOJTEK WRÓBLEWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00044)
8. GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00155)
9. PRZEMYSŁAW ZARZYCZNY, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00041)
10. KACPER BORATCZUK, UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (00074)

SENIOR WOMEN LEFT DEBIUT +65 KG
1. ANNA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00025)

 

Polish National Open Cup 2023 (Puchar Polski 2023)

-

2023-12-15


OFFICIAL SCORES

JUNIOR U-18 MEN LEFT PRO 57 KG
1. WOJCIECH CHMURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00117)
2. PAWEŁ KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00102)
3. KAMIL SZULCZYK, DĄB GASZOWICE (00113)

JUNIOR U-18 MEN LEFT PRO 63 KG
1. ARTEM PLAKUNOV, UKRAINE (00169)
2. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00099)
3. WOJCIECH PANIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00119)

JUNIOR U-18 MEN LEFT PRO 70 KG
1. PAWEŁ MALICKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00056)
2. ARKADIUSZ PIECUSIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00100)
3. DAWID BISZCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00098)

JUNIOR U-18 MEN LEFT PRO 78 KG
1. ROMAN KIBITKIN, UKRAINE (00160)
2. MAKSYMILIAN KULAWIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00097)

JUNIOR U-18 MEN LEFT PRO +78 KG
1. KACPER GRODKOWSKI, POLAND (00075)
2. BOGDAN IMANOV, MOLDOVA (00150)
3. STANISŁAW BAT, WIKING NISKO (00060)
4. MATEUSZ KOLASA, WIKING NISKO (00063)

SENIOR MEN LEFT PRO 57 KG
1. LEONID VOLKOV, UKRAINE (00045)
2. VADYM SEMENIUK, UKRAINE (00162)
3. WOJCIECH CHMURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00117)
4. ŁUKASZ RACHOWKA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00008)
5. PAWEŁ KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00102)

SENIOR MEN LEFT PRO 63 KG
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00012)
2. ELKHAN SHEIDAIEV, UKRAINE (00157)
3. DAMIAN KUŚNIERCZYK, TYTAN JAWORZNO (00017)
4. BARTOSZ ZGRAJEK, WILKI MIĘDZYCHÓD (00013)
5. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00099)

SENIOR MEN LEFT PRO 70 KG
1. ŁUKASZ KOPYŚĆ, TYTAN JAWORZNO (00019)
2. PAWEŁ MALICKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00056)
3. PAWEŁ GIĄDŁA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00096)
4. TOBIASZ JÓŹWIK, TYTAN JAWORZNO (00022)
5. MICHAŁ KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00107)
6. DMYTRO MUZHEIKO, UKRAINE (00148)
7. ARTUR KRYSA, UKRAINE (00151)
8. DOMINIK LEJA, WIKING NISKO (00062)
9. SEBASTIAN PIOTROWSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00009)
10. ARKADIUSZ PIECUSIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00100)
11. DAWID BISZCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00098)

SENIOR MEN LEFT PRO 78 KG
1. ROMAN KIBITKIN, UKRAINE (00160)
2. IVAN MAMRYHA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00105)
3. KYRYLO MICHKOV, UKRAINE (00018)
4. AREK HOŁÓWKO, FIRE HAND LUBLIN (00034)
5. DARIUSZ FUDRO, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00106)
6. DAWID BACA, UKS DZIKI BIELICE (00006)
7. ANTONI MATLOCH, STEELARM WROCŁAW (00051)

SENIOR MEN LEFT PRO 86 KG
1. GUSTAW GUŚCIORA, UKS DZIKI BIELICE (00002)
2. DARIUSZ GROCH, WIKING NISKO (00058)
3. KAMIL ZWARDOŃ, STEELARM WROCŁAW (00053)
4. KUKSA VIACHASLAU, STEELARM WROCŁAW (00052)
5. DANIEL CICHOWLAS, FIRE HAND LUBLIN (00031)
6. KAMIL WYKRĘT, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00094)
7. ŁUKASZ SUCHAJA, TYTAN JAWORZNO (00024)
8. JANUSZ KUŁACH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00104)

SENIOR MEN LEFT PRO 95 KG
1. MARCIN MOLENDA, TYTAN JAWORZNO (00016)
2. ERNEST KUBIAK, TRAKTOR WOLSZTYN (00071)
3. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00068)
4. TOMASZ DURDA, TYTAN JAWORZNO (00015)
5. STANISŁAW BAT, WIKING NISKO (00060)
6. ANATOLII TKACHUK, UKRAINE (00149)
7. SZYMON RUSNAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00095)
8. NIKITA SMIRNOV, WIKING NISKO (00059)
9. MATEUSZ DOMAGAŁA, TRAKTOR WOLSZTYN (00069)

SENIOR MEN LEFT PRO 105 KG
1. MARIUSZ GROCHOWSKI, TYTAN JAWORZNO (00028)
2. PIOTR ZAKRZEWSKI, ZŁOTY TUR GDYNIA (00080)
3. DENYS HURIEV, UKRAINE (00086)
4. ŁUKASZ ŚWIĄTEK, WILKI MIĘDZYCHÓD (00011)
5. JAKUB IWANIK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00037)
6. JAKUB JANCZY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00093)

SENIOR MEN LEFT PRO +105 KG
1. ADRIAN ZGÓRZYŃSKI, TYTAN JAWORZNO (00014)
2. MIROSŁAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00084)
3. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00081)
4. PATRYK SZYMANIAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00085)
5. DAWID WINKLER, TYTAN JAWORZNO (00020)
6. DIDIER ROLLAND, FRANCE (00088)
7. DZIEMIDOWICZ BARTOSZ, ZKSW (00089)

SENIOR MEN LEFT PRO OPEN KG
1. ADRIAN ZGÓRZYŃSKI, TYTAN JAWORZNO (00014)
2. MARCIN MOLENDA, TYTAN JAWORZNO (00016)
3. MARIUSZ GROCHOWSKI, TYTAN JAWORZNO (00028)
4. PIOTR ZAKRZEWSKI, ZŁOTY TUR GDYNIA (00080)
5. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00068)
6. MIROSŁAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00084)
7. ŁUKASZ ŚWIĄTEK, WILKI MIĘDZYCHÓD (00011)
8. ŁUKASZ KOPYŚĆ, TYTAN JAWORZNO (00019)

MASTERS MEN LEFT 86 KG
1. ŁUKASZ SUCHAJA, TYTAN JAWORZNO (00024)

MASTERS MEN LEFT 95 KG
1. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00068)
2. PAWEŁ LASOTA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00055)
3. PIOTR MROCZKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00174)

MASTERS MEN LEFT 105 KG
1. MARIUSZ GROCHOWSKI, TYTAN JAWORZNO (00028)
2. WALDEMAR PODOLSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00007)
3. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00092)
4. JAROSŁAW ZALEWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00110)

MASTERS MEN LEFT +105 KG
1. MIROSŁAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00084)
2. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00081)
3. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00087)

GRAND-MASTERS MEN LEFT 95 KG
1. PAWEŁ LASOTA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00055)
2. JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI, UKS DZIKI BIELICE (00003)
3. ANDRZEJ HYMER, UKS DZIKI BIELICE (00004)

GRAND-MASTERS MEN LEFT +95 KG
1. DIDIER ROLLAND, FRANCE (00088)
2. ROBERT PUWAŁOWSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00010)
3. ANDRZEJ ŁOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00092)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 95 KG
1. PAWEŁ LASOTA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00055)
2. JAN SYLWESTER BĘTKOWSKI, UKS DZIKI BIELICE (00003)
3. ANDRZEJ HYMER, UKS DZIKI BIELICE (00004)

DISABLED - STANDING MEN LEFT 65 KG
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00012)
2. MAREK FREIWALD, DĄB GASZOWICE (00114)
3. ŁUKASZ RACHOWKA, WILKI MIĘDZYCHÓD (00008)

DISABLED - STANDING MEN LEFT 80 KG
1. PAWEŁ MALICKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00056)
2. SEBASTIAN PIOTROWSKI, WILKI MIĘDZYCHÓD (00009)
3. PATRYK WETERLE, UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO (00073)

DISABLED - STANDING MEN LEFT +95 KG
1. DAWID WINKLER, TYTAN JAWORZNO (00020)
2. DZIEMIDOWICZ BARTOSZ, ZKSW (00089)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT PRO 65 KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00108)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT PRO +65 KG
1. JULIA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00026)
2. GABRIELA BUGAJSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00109)

SENIOR WOMEN LEFT PRO 65 KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00108)

SENIOR WOMEN LEFT PRO 75 KG
1. PAULINA JANOSZKA, STEELARM WROCŁAW (00054)
2. GABRIELA BUGAJSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00109)
3. BOŻENA CICHOPEK, TYTAN JAWORZNO (00027)

SENIOR WOMEN LEFT PRO +75 KG
1. JULIA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00026)
2. ANNA TARASEK, POLAND (00025)

SENIOR WOMEN LEFT PRO OPEN KG
1. JULIA TARASEK, TYTAN JAWORZNO (00026)
2. PAULINA JANOSZKA, STEELARM WROCŁAW (00054)
3. GABRIELA BUGAJSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00109)

MASTERS WOMEN LEFT OPEN
1. BOŻENA CICHOPEK, TYTAN JAWORZNO (00027)
 

Language
dsadsa