Language
/ Contact /

FAP STATEMENT >>>

FAP STATEMENT # Armwrestling # Armpower.net

As the Management Board of the Armwrestling Federation Poland we would like to express our deep regret about the situation that is taking place in our friends in Ukraine. This is a moment when the whole armwrestling community should unite in the name of the highest value, which is freedom and independence. ()

In our environment there are many wonderful people who are affected by the consequences of the invasion aimed at the Ukrainian nation. We wholeheartedly call for the cessation of Russian aggression and normalization of the situation with our friends from Ukraine.

Polish Armwrestling Federation, all of us, a lot of great people and enthusiasts of our sport should strive for a unified position supporting our friends from Ukraine. Everyone can add their contribution... Some with a good word, and others with direct actions.

We Poles have had a turbulent history with the Ukrainian people over the centuries. However, we should remember that the war which is taking place at our gates may soon have a global character. That is why it is so important not to close our eyes and hearts and to support as much as we can the nation that has been affected by such a huge tragedy.

As the FAP Board of Directors, we ask you to remember that this is one man's war of spheres of influence. We are receiving messages from our friends in Russia who strongly condemn the policy of their President and declare unity with the victims of the conflict. Unfortunately, the apparatus of power in Russia effectively blocks any expression of opposition to the government's policy. Let us remember about that while evaluating the situation.

The Board of the Federation of Armwrestling Poland

Oświadczenie FAP

Jako Zarząd Federacji Armwrestling Polska chcielibyśmy wyrazić głębokie ubolewanie sytuacją, która ma miejsce u naszych przyjaciół na Ukrainie. To chwila, w której cała brać armwrestlingu powinna się jednoczyć w imię najwyższej wartości, jaką jest wolność i niepodległość.

W naszym środowisku jest wielu wspaniałych ludzi, których dotknęły skutki inwazji wymierzonej w naród ukraiński. Z całego serca nawołujemy do zaprzestania agresji Rosjan i normalizacji sytuacji u naszych przyjaciół z Ukrainy.

Federacja Armwrestling Polska, my wszyscy, rzesza wspaniałych ludzi i pasjonatów naszego sportu winna dążyć do jednolitego stanowiska wspierającego naszych przyjaciół z Ukrainy. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę… Jedni dobrym słowem, a inni bezpośrednimi czynami.

My Polacy na przestrzeni wieków mamy burzliwą historię z narodem ukraińskim. Pamiętajmy jednak, że wojna, która toczy się u naszych bram, może mieć niebawem charakter globalny. Dlatego tak ważne jest, aby nie zamykać swoich oczu i serc oraz wspierać, jak tylko potrafimy naród, który został dotknięty tak ogromną tragedią.

Jako Zarząd FAP prosimy, aby pamiętać, że to wojna stref wpływów jednego człowieka. Spływają do nas wiadomości od naszych przyjaciół z Rosji, którzy stanowczo potępiają politykę swojego Prezydenta oraz deklarują jedność z ofiarami konfliktu. Niestety aparat władzy w Rosji skutecznie blokuje jakiekolwiek przejawy sprzeciwu wobec polityki rządu. Pamiętajmy o tym przy ocenie sytuacji.

Zarząd Federacji Armwrestling Polska

Archive >>>

Language